ENEX - Din helhetsleverantör inom energieffektivisering.

Vi hjälper dig som fastighetsägare att minska energiförbrukningen i fastigheten och därmed nå energi- & kostnadsbesparingar samt ett betydligt förbättrat driftnetto.

HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

SOLENERGI

Effektiva solcellsanläggningar med hög prestanda och driftsäkerhet.

BERGVÄRME

Förnybar energi i form av bergvärme (geoenergi). Möjlig besparing på upp till ca 75%.

ENERGIÅTERVINNING

Värmeåtervinning av ventilationen, ökad verkningsgrad på FTX-system, återvinning av spillvatten m.m.

100+

Utförda energibesparingsprojekt

25 år+

Erfarenhet

100%

Engagemang & service

loggor

Våra steg i ett energiprojekt

Vår arbetsmetodik är framtagen för att leverera en så kostnadseffektiv och optimal anläggning som möjligt. Genom att arbeta enligt detta får du som beställare en effektiv anläggning med hög driftsäkerhet till ett bra pris.

1. Förstudie

Vi inventerar ert energisystem och levererar en eller flera förbättringsförslag. I förstudien levereras bl.a. besparing, omfattning (teknisk lösning) samt budget för energiprojektet.

2. Konstruktion & upphandling

Vi konstruerar energianläggningen samt tar fram förfrågningsunderlag. Energiprojektet skickas sedan ut på upphandling i samråd med er. Här fastställs ett fast pris för energiprojektet.

3. Utförande

ENEX utför energiprojektet som en totalentreprenad enligt ABT 06 med garantier och försäkringar. Vi projektleder & tar ansvar för hela projektet. Detta är väldigt tryggt och enkelt för er som beställare.

4. Serviceavtal, Support och Driftoptimering.

Efter att anläggningen är besiktigad och driftsatt hjälper vi er gladeligen med serviceavtal samt löpande driftoptimering. Vi är även support till t.ex. fastighetsskötare eller styrelsen vid ev. frågor.

BRF Ekern, 82 st. lgh på Östermalm

Hos BRF Ekern så har vi projekterat och installerat värmeåtervinning av frånlufts-ventilationen (FX-system) samt heltäckande bergvärme. Bergvärmeanläggningen har kombinerats med FX-systemet med återlagring till energihålen – en s.k. ENEX Hybridanläggning.

Utöver detta så har vi även projekterat och installerat 192 st. solceller på bostadsrättsföreningens 3 tak som producerar ca 55 000 kWh /år. Solcellsanläggningen driver delvis bergvärmecentralen.

Ny energideklaration efter energiprojekten: B!

BESPARING: ca 800 000 kr /år

BRF Solstigen, 195 st. lgh i handen, haninge

Hos BRF Solstigen så har vi projekterat och installerat heltäckande bergvärme samt ny FTX-ventilation. 

7 st. Thermia Mega XL bergvärmepumpar har installerats som hämtar energi från de 40 st. energihål på över 300 meter styck. 

Samtliga av de nya FTX-aggregaten samt bergvärmecentralen är uppkopplade mot det nya styr- och reglersystemet för löpande övervakning och driftoptimering. 

Detta energiprojekt är ett av de större enskilda energiprojekten i Stockholm.

Besparing: över 2 000 000 kr /år

Kort om enex

ENEX har sedan starten 2010 utvecklats till ett av de marknadsledande företagen i branschen.

Vår huvudsyssla är att bedriva och genomföra energibesparingsprojekt inom värme, kyla, ventilation, el och vatten. Vi utför även mindre energientreprenader som t.ex. byte av styr- och reglersystem, ersättning och installation av nya värmepumpar, optimera och utveckla befintliga energianläggningar m.m.

Vi är med er från projektidé till färdigställd anläggning och därefter så hjälper vi er gärna att energioptimera och serva den nya anläggningen för att se till att den sköts korrekt och att garantier m.m. upprätthålls på komponenterna och materialet.

ENEX är inte bara en leverantör, utan en långsiktig samarbetspartner för din fastighet.
Våra kunder är bl.a. bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, förvaltningsbolag m.m.