Utförda Energiprojekt

Nedan finner ni ett axplock av våra utförda energiprojekt. Vi har över 100 st. referensprojekt som vi gärna delar med oss om vid förfrågan.

fastighet, solceller, bergvärme

BRF Ripan - 132 lgh

Solceller, Bergvärme & ENEX FXT-Bostad

BRF Ripans energiprojekt minskade inte bara föreningens årliga värmekostnad, utan ökade dessutom boendekomforten markant. 

Bostadshusen hade från början mekanisk frånluft och ventilerade bort all värme som finns i ventilationen. Vi har nu projekterat och installerat vår egna ventilationsmodell ENEX FXT-Bostad i form av mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning till samtliga lägenheter, där de boende även får kyld tilluft under sommarhalvåret, som en form av AC fast gratis! 

Vi har även projekterat och installerat heltäckande bergvärme vilket ersätter fjärrvärmen helt. 16 st. energihål x 290 meter. 4 st. Thermia Mega XL värmepumpar har installerats som är varvtalsstyrda samt med hetgasväxlare för effektivare tillverkning av varmvatten. Bergvärmeanläggningen är kopplad till nya ENEX FXT-Bostad ventilationslösning där energihålen återlagras med värme under sommarhalvåret, och då får även de boende i bostadshusen kyld tilluft till trapphuset & lägenheterna. 

Den nya energianläggningen drivs delvis av 225 st. solpaneler som är placerade på samtliga fastigheters tak och tillverkar ca 75 000 kWh /år – vilket räcker till en fjärdedel av föreningens nya elbehov med bergvärme. 

BRF Ripans energiprojekt har även producerats i tidningen MittiSolna, läs den här Här!

Besparing: ca 700 000 kr /år

BRF Solstigen - 195 lgh

FTX-system & heltäckande bergvärme

Vårt energiprojekt hos BRF Solstigen i Handen, Haninge är ett av de större enskilda energibesparingsprojekten i Stockholm. Vi har uppnått enorma besparingar åt bostadsrättsföreningen.

Hela energiprojektet startade med att 12 st. stora ventilationsaggregat byttes ut mot nya FTX-aggregat med motströmsväxlare och tack vare detta så kunde bostadsrättsföreningen minska sin energiförbrukning så pass mycket att de kunde gå över till 100% bergvärme (heltäckande bergvärme). 

Med 40 st. energihål på över 300 meter styck försörjs hela föreningen utan spetsenergi. 

Bergvärmecentralen är byggd med 7 st. av Thermias största bergvärmepumpar, Thermia Mega XL. Värmepumparna är varvtalsstyrda samt med hetgasväxlare. 

Samtliga av de nya FTX-aggregaten samt bergvärmecentralen är uppkopplade mot det nya styr- och reglersystemet för löpande övervakning och driftoptimering, även på distans via webben.

Vi projekterade och installerade även ett “maskinhus” för placering av nya värmecentralen.

Besparing: över 2 000 000 kr /år

Stalands Fastigheter

Månskärsvägen 10 A-C & Pyramidbacken 6

Effektiviserat ventilationssystemen & värmeåtervinningen, ny styr- och regler samt installation av bergvärme.

Vi har hjälpt Stalands Fastigheter att öka driftnettot avsevärt i bl.a. fastigheterna på Månskärsvägen 10 A-C samt Pyramidbacken 6 i Kungens Kurva. 

I båda fastigheterna så har vi utvecklat och effektiviserat ventilationssystemen samt ökat verkningsgraden på värmeåtervinningen. 

Vi har infört nytt styr- och reglersystem till båda fastigheterna som skapar en helhet mellan de olika energisystemen, bl.a. bergvärmen, ventilationssystemen, kylsystemet m.m.

På Månskärsvägen har vi borrat 21 st. energihål på 250 meter styck. I denna fastighet har våra energiprojekt tillsammans genererat en besparing på ca 1 200 000 kr /år till fastighetsägaren. 

På Pyramidbacken så har vi borrat 10 st. energihål på 270 meter styck. I denna fastighet så har våra energiprojekt tillsammans genererat en besparing på ca 400 000 kr /år till fastighetsägaren.

BRF Navigatören - 331 lgh

Frånluftsåtervinning / värmeåtervinning

BRF Navigatören på 331 st. lägenheter i Skarpnäck släppte ut en enorm mängd värme/energi i deras ventilationssystem (frånluft). ENEX har nu projekterat och installerat frånluftsåtervinning. 

15 st. EcoHeater ventilationsaggregat från IV-Produkt har installerats. Dessa tar tillvara på värmen i ventilationen och förädlar den till ny till ny energi i form av värme och varmvatten. 

De nya EcoHeater ventilationsaggregaten ersätter de tidigare frånluftsfläktarna. EcoHeater är ett energi- och kostnadseffektivt frånluftsaggregat med en integrerad varvtalsstyrd värmepump.

Tack vare vårt energiprojekt har vi nu minskat fjärrvärmeinköpet med ca 50-55%. 

Just nu är detta det största EcoHeater projektet i Stockholm. 

Ventilationsaggregaten ska tillverka ca 1 700 000 kWh /år och besparingen uppgår till ca 1 000 000 kr /år!

Är ni också intresserade av att spara både pengar och energi?

BRF Åkeslund nr 1 - 175 lgh

Heltäckande bergvärme samt värmeinjustering

Hos BRF Åkeslund nr 1 i Bromma har vi projekterat och installerat heltäckande bergvärme som har ersatt tidigare fjärrvärme. 

30 st. energihål har borrats på 380 meter djup styck. 

6 st. Thermia Mega XL bergvärmepumpar har installerats som förser bostadsrättsföreningen med värme och varmvatten. Värmepumparna är varvtalsstyrda samt har funktionen hetgasväxlare för att tillverka varmvatten ännu mer effektivt. 

Slingtankarna (varmvattenackumulatortankarna) är förberedda för att kopplas in mot solenergi långsiktigt.

Hela energianläggningen styrs av ett Bastec styrsystem som både vi, fastighetsskötaren och styrelsen kan övervaka på distans. 

Ekerö-Väsby Samfällighetsförening 180 st. radhus

Geoenergi / Bergvärme samt styr- och regler

Ekerö-Väsby Samfällighet som ligger på Ekerö innefattar 180 st. radhus. 

Vi har projekterat och installerat heltäckande bergvärme som ersatte tidigare sjövärme med oljepanna som spets. 

7 st. Thermia Mega XL bergvärmepumpar som är varvtalsstyrda samt med hetgasväxlare har installerats. Detta ger ca 580 kW värmepumpseffekt. 

40 st. energihål på 350 meter styck har borrats. Totalt borrdjup uppgår till hela ca 14 000 meter.

Styr- och reglersystemet är webbuppkopplat för övervakning och löpande driftoptimering för större energibesparing. 

Varmvattentankar i form av slingtankar som är förberedda för solenergi långsiktigt. 

Besparing: ca 1 750 000 kr /år

BRF Emanuel 15 - 50 lgh

Frånluftsåtervinning / värmeåtervinning

Hos BRF Emanuel 15 på Södermalm, Stockholm har vi projekterat och installerat frånluftsåtervinning (FX-system) via frånluftsvärmepump med slingtankar. 

Nytt FX-ventilationsaggregat har installerats och ersatt tidigare frånluftsfläkt. 

Varvtalsstyrd frånluftsvärmepump från Thermias Mega-modellserie har installerats med hetgasväxlare. 

Sedan drifttagning årsskiftet 2020/2021 har vi minskat fjärrvärmeinköpet med ca 65%! 

Anläggningen är projekterad så att bostadsrättsföreningen själva kan välja om de vill köpa in fjärrvärme under sommaren för tillverkning av varmvatten eller inte. 

Denna anläggning är ytterligare ett bevis på att våra energianläggningar är otroligt effektiva.