Våra tjänster

Vi hjälper dig som fastighetsägare att minska energiförbrukningen i fastigheten och därmed nå energi- & kostnadsbesparingar samt ett betydligt förbättrat driftnetto.

Vi projekterar och installerar energisystem & anläggningar som är hållbara, driftsäkra och otroligt effektiva - detta kan våra kunder intyga.

Energiprojekt

Vi är med er från projektidé till besiktigad färdigställd anläggning, därefter hjälper vi er mer än gärna med serviceavtal för den nya anläggningen som även inkluderar support till fastighetsskötare, förvaltare, styrelse i BRF m.m. samt löpande driftoptimering för att alltid ha en så driftsäker och effektiv energianläggning som möjligt. 

Mindre energientreprenader

Vi utför även mindre energientreprenader för att effektivisera fastighetens energisystem.

SOLENERGI

Effektiva solcellsanläggningar med hög prestanda och driftsäkerhet.

BERGVÄRME

Förnybar energi i form av bergvärme (geoenergi). Möjlig besparing på upp till ca 75%.

ENERGIÅTERVINNING

Värmeåtervinning av ventilationen, ökad verkningsgrad på FTX-system, återvinning av spillvatten m.m.

Våra steg i ett energiprojekt

Vår arbetsmetodik är framtagen för att leverera en så kostnadseffektiv och optimal anläggning som möjligt. Genom att arbeta enligt detta så får du som beställare en effektiv anläggning med hög driftsäkerhet till ett bra pris.

1. Förstudie

Vi inventerar ert energisystem och levererar en eller flera förbättringsförslag. I förstudien levereras bl.a. besparing, omfattning (teknisk lösning) samt budget för energiprojektet.

2. Konstruktion & upphandling

Vi konstruerar energianläggningen samt tar fram förfrågningsunderlag. Energiprojektet skickas sedan ut på upphandling i samråd med er. Här fastställs ett fast pris för energiprojektet.

3. Utförande

ENEX utför energiprojektet som en totalentreprenad enligt ABT 06 med garantier och försäkringar. Vi projektleder & tar ansvar för hela projektet. Detta är väldigt tryggt och enkelt för er som beställare.

4. Serviceavtal, Support och Driftoptimering.

Efter att anläggningen är besiktigad och driftsatt så hjälper vi er gladeligen med serviceavtal samt löpande driftoptimering. Vi är även support till t.ex. fastighetsskötare eller styrelsen vid ev. frågor.

Våra energiprojekt & entreprenader utförs som en totalentreprenad enligt ABT 06 vilket är både tryggt och enkelt för dig som beställare.

Vi tar ett helhetsansvar samt lämnar garanti för funktion, material och konstruktion.

Sedan starten 2010 har vi utfört över 100 st. energiprojekt där fastighetsägaren har erhållit besparingar på energin samt gjort fastigheterna mer hållbara och miljövänliga ur ett miljöperspektiv.

Hur kan vi hjälpa dig att göra energi- och kostnadsbesparingar inom er fastighet?