ENEX - DIN HELHETSLEVERANTÖR INOM ENERGIEFFEKTIVISERING

Energieffektivisering till bostadsrättsförening

ENEX är en helhetsleverantör inom bl.a. energieffektivisering och ser till att er fastighet blir driftsäker, energi- och kostnadseffektiv samt långsiktigt hållbar. 

Vi är din leverantör av Energieffektivisering till er bostadsrättsförening

ENEX hjälper er med att spara pengar och energi inom er fastighet. 

ENEX är ett av de marknadsledande företagen i branschen inom energieffektivisering. ENEX utför energiprojekt med energieffektivisering till större fastigheter och flerbostadshus, t.ex. bostadsrättsföreningar, BRF, fastighetsbolag, förvaltningsbolag m.m. Med lång erfarenhet inom energieffektivisering och bred kompetens ser vi till att er fastighet blir energieffektiv, driftsäker, kostnadseffektiv och långsiktigt hållbar. 

Telefon

08-588 013 20

E-post

info@enex.se

Kontakta oss

En del av anledningarna varför du ska välja ENEX som din leverantör inom energieffektivisering till er bostadsrättsförening

Experter

Vi är experter på bl.a. energieffektivisering och ser till att er fastighet blir energi- och kostnadseffektiv.

Större installationer

Vi är experter på större fastigheter och ser till att energisystemen samverkar med varandra och hittar synergieffekter.

Lång erfarenhet

Med lång erfarenhet och bred kompetens inom energieffektivisering till bostadsrättsförening kan ni känna er trygga med oss som leverantör.

Med hela vägen

Vi är med från inventering av fastigheten hela vägen till installerad och besiktigad anläggning, därefter erbjuder vi våra support och serviceavtal inkl. löpande driftoptimering.

Kvalité

Vi projekterar effektiva energilösningar med hög kvalité för att säkerställa långsiktig och driftsäker drift utan störningar och onödiga kostnader som samtidigt är energieffektiv.

Kostnadseffektiv installation

Vår arbetsmetodik är framtagen för att leverera energieffektivisering med hög kvalité till ett bra pris.

enex personal

Vi skapar stora besparingar för våra bostadsrättsföreningskunder genom energieffektivisering

Vi inventerar er fastighet och kommer med flertal förbättringsförslag som skapar energi- och kostnadsbesparingar för er. Detta gör även er fastighet mer miljövänlig och hållbar vilket är viktigt idag. 

0 %
Engagemang
0 +
Års erfarenhet
0 +
Utförda energiprojekt
Vi är ett fastighetsförvaltningsbolag som har ett samarbete med ENEX och som snabbt växt i omfattning. Detta då vi upplevt ENEX som mycket kompetenta och trygga att arbeta med. Vi får snabba svar och snabb hjälp när vi behöver och vi rekommenderar deras lösningar till alla våra kunder.
Conny Brithén
VD, Cura Center AB
ENEX står för den mest genomgripande förändringen i BRF Ekerns historia. År 2018 togs beslutet att installera både bergvärme och solceller i vår fastighet och den 1:a maj 2019 kunde vi klippa banden med fjärrvärmen och Ellevio. I dag 2022 är ENEX fortfarande vår partner och sköter både service och support av vår hybridanläggning på bästa sätt!
Jan-Christer Mårdh
F.d. Ordförande i BRF Ekern
Stalands Fastigheter har under 10 år samarbetat med ENEX och tillsammans har vi genomfört tämligen stora energibesparande projekt i våra fastigheter runt om i Stockholm. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och har under åren gjort stora besparingar vad avser våra energikostnader. Vi kan varmt rekommendera ENEX!
Martin Johansson
Fastighetschef, Stalands Fastigheter

Har du funderingar eller frågor kring energieffektivisering till er bostadsrättsförening?

Kontakta oss så hjälper vi er med dina funderingar eller frågor kring energieffektivisering för er bostadsrättsförening. 

loggor
fastighet, solceller, bergvärme

BRF Ripan, 132 lgh i Solna

Hos bl.a. BRF Ripan i Solna så har vi projekterat och installerat bergvärme, solceller, värmeåtervinning av ventilationen som kombinerats med bergvärmen för kyld tilluft till de boende / lägenheterna. Energiprojektet hamnade i Solnas tidning MittiSolna. Klicka på knappen nedan för att komma till artikeln. 

16 st. energihål på 290 meter styck har borrats. 4 st. Thermia Mega XL värmepumpar har installerats som är varvtalsstyrda samt med hetgasväxlare för effektivare tillverkning av varmvatten. 

Bergvärmecentralen är kopplad till det nya ventilationssystemet så de boende får kyld tilluft till lägenheterna (som en form av AC). Detta skapar även återlagring med värme till energihålen vilket skapar en ännu effektivare drift av bergvärmecentralen.

Vi har även installerat 225 st. solceller på bostadshusens tak som delvis driver bergvärmecentralen. 

Bostadsrättsföreningen sparar nu ca 700 000 kr /år tack vare vårt energiprojekt med bergvärme. För mer information om detta projekt, klicka här!

Våra steg i ett energiprojekt

Vår arbetsmetodik är framtagen för att leverera en så kostnadseffektiv och optimal anläggning som möjligt. Genom att arbeta enligt detta så får du som beställare en effektiv anläggning med hög driftsäkerhet till ett bra pris.

1. Förstudie

Vi inventerar ert energisystem och levererar en eller flera förbättringsförslag. Detta kan t.ex. vara värmeåtervinning av ventilationen eller nytt styr- och reglersystem. I förstudien levereras bl.a. besparing, omfattning (teknisk lösning) samt budget för energiprojektet.

2. Konstruktion & upphandling

Vi konstruerar energisystemet/anläggningen samt tar fram förfrågningsunderlag. Energiprojektet skickas sedan ut på upphandling i samråd med er. Här fastställs ett fast pris för energiprojektet. (för mindre energientreprenader så har vi egen personal, t.ex. styrtekniker).

3. Utförande

ENEX utför energiprojektet som en totalentreprenad enligt ABT 06 med garantier och försäkringar. Vi projektleder & tar ansvar för hela projektet. Detta är väldigt tryggt och enkelt för er som beställare.

4. Serviceavtal, Support och Driftoptimering.

Efter att anläggningen är besiktigad och driftsatt så hjälper vi er gladeligen med serviceavtal samt löpande driftoptimering. Vi är även support till t.ex. fastighetsskötare eller styrelsen vid eventuella frågor eller funderingar.

Spela video om fastighet, bergvärme

Till vänster är en kort video om vårt energieffektiviseringsprojekt hos BRF Skarpövägen i Orminge, Nacka. 

Vi har installerat 11 st. nya FTX-aggregat för att öka värmeåtervinningen inom föreningen. Vi har även installerat en heltäckande bergvärmeanläggning. 

BRF Skarpövägen sparar ca 2 000 000 kr /år tack vare vår energieffektivisering med ökad värmeåtervinning och bergvärme.

Vanliga frågor angående energieffektivisering Bostadsrättsförening

Ja! Det finns massvis med energibesparingar att nå inom en bostadsrättsförening med energieffektivisering. Energieffektivisering skapar både energi- och kostnadsbesparingar för bostadsrättsföreningen. Det förlänger även livslängden på olika komponenter med energieffektivisering. Läs mer om detta i vår energiguide (kontakta oss så skickar vi denna). 

Att energieffektivisera en fastighet är alltid lönsamt och bra. Energieffektivisering minskar driftskostnaden i fastigheten och ökar livslängden på komponenterna i energisystemet. Kontakta oss så berättar vi mer kring energieffektivisering och kostnad för en energiutredning / förstudie. 

Det finns massvis att energieffektivisera i ett flerbostadshus! I ett flerbostadshus så köps det in en stor mängd energi till t.ex. värme och varmvatten, då ger det stor effekt med energieffektivisering. Man kan till exempel återvinna värmen i ventilationen, s.k. frånluftsåtervinning / FX-system, återvinna värmen i spillvattnet eller utföra en värmeinjustering. Man kan även byta ut lampor till LED samt installera ett nytt styrsystem för energisystemet. Kontakta oss så berättar vi mer. 

Genom energieffektivisering så effektiviserar vi er befintliga anläggning/energisystem genom att minska energianvändningen i fastigheten alternativt genom att hitta synergieffekter och dra mer nytta av befintliga energianvändningen. 

Vi är experter på att bl.a. modernisera och utveckla äldre bergvärmecentraler för att nå energi och kostnadsbesparingar. Energieffektivisering av en bergvärmecentral genererar stora besparingar och skapar en effektivare drift och hög driftsäkerhet. Till exempel kan man byta ut befintliga värmepumpar till effektivare värmepumpar och installera ett nytt styrsystem som är effektivare och med mer funktioner.

Bergvärme skylt ENEX

Energieffektivisering Bostadsrättsförening

ENEX erhåller hög kompetens och mycket lång erfarenhet inom energieffektivisering till bostadsrättsföreningar. 

Vi konstruerar och projekterar skräddarsydda energilösningar till bostadsrättsföreningar utifrån ert och er fastighets behov. ENEX tar hand om hela installationen och utför energiprojektet som en totalentreprenad enligt ABT 06 – tryggt och enkelt för dig som beställare. Vi ansvarar och lämnar garanti på bl.a. konstruktionen, funktionen, material och helheten av installationen. 

Efter en installerad och besiktigad anläggning erbjuder vi våra service och support avtal där vi ser till att service av komponenterna utförs korrekt och på ett sätt som upprätthåller garantierna. I avtalen ingår även löpande driftoptimering av nya värmecentralen för att uppnå ännu större besparingar och ett bättre driftnetto. 

Vi erbjuder bostadsrättsföreningar / BRF, fastighetsbolag, fastighetsförvaltningsbolag m.m. energieffektiviseringstjänster med totalentreprenad inom hela Sverige. 

Samtliga av de komponenter / produkter som vi använder erhåller en hög kvalité. Från val av bl.a. värmepump till cirkulationspump samt styr- och reglersystemet. 

Vi är experter på energieffektivisering av bl.a. flerbostadshus. Med lång erfarenhet och hög kompetens inom energieffektivisering till flerbostadshus så säkerställer vi att energisystemet och centralen erhåller ett bra driftnetto samtidigt som hög driftsäkerhet säkerställs. 

Bergvärme är grön och miljövänlig energi. Energin hämtas från solen via berggrunden, därefter förädlas energin till värme och varmvatten via de effektiva bergvärmepumparna. 

Man kan även kombinera bergvärme med ventilationssystemet och därmed få kyld tilluft (som en form av AC) till lägenheterna / kontor / trapphus m.m. Då kan man även återlagra berget med värme och därmed få en ännu mer effektiv drift av bergvärme anläggningen.

Bergvärme går även att kombinera med fjärrvärme – kontakta oss så berättar vi gärna mer. 

Fördelar med energieffektivisering?

Det finns många fördelar med energieffektivisering! Er fastighet erhåller ett markant förbättrat driftnetto samt blir mer miljövänlig. Energi- och kostnadsbesparingar genereras med energieffektivisering. 

En bonus av energieffektiviseringen är att komponenterna får längre livslängd då driften effektiviseras. 

En effektivare energianvändning är en förutsättning för att Sverige ska klara & nå miljömålen och skapa ett hållbart energisystem. 

ENEX - Din helhetsleverantör inom energieffektivisering till er bostadsrättsförening

Är ni intresserade av energieffektivisering och önskar personlig rådgivning eller har några frågor eller funderingar så får ni gärna kontakta oss så hjälper vi er. Vi ger er svar på era frågor och berättar gärna mer om oss och hur vi kan hjälpa just er att spara energi och pengar samtidigt som er fastighet blir mer miljövänlig och hållbar.